Priceless coupon

Játék részvételi szabályzat

MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM NOTEBOOK.HU-VAL KÖZÖS – ,,Vásárolj kedvezményesen és nyerj” ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM NOTEBOOK.HU-VAL KÖZÖS – ,,Vásárolj kedvezményesen és nyerj” ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Szervező1. A nyereményjáték (”Játék”) szervezője a Digitáltech Europe Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Vasút u. 15.) (”Szervező”).

2. A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Wonderduck Agency Zrt. (székhely: 1118 Budapest, Rétköz u. 31. fszt. 1.) (”Lebonyolító”) látja el.

A Játékban való részvétel feltételei


3. A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes magyarországi állandó lakhellyel rendelkező személy, aki valamely magyar (magyarországi bejegyzett székhellyel és a Magyar Nemzeti Bank vagy jogelődje által kiadott tevékenységi engedéllyel rendelkező) pénzügyi intézmény (továbbiakban „bank”) által kibocsátott érvényes Mastercard® vagy Maestro® bankkártyával rendelkezik.

4. A Játékból ki vannak zárva a Szervezőnek, valamint a Mastercard Europe S.A.-nak, illetve leányvállalatainak, a vállalatcsoport további tagjainak alkalmazottai, munkavállalói, ügynökei (ideértve a Lebonyolítót is), valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek alkalmazottai, munkavállalói és mindezen felsorolt személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

5. A Játék teljes időtartama budapesti idő szerint 2018. február 1. napján 0 óra 00 perctől 2018. március 18. napján 23 óra 59 percig tart (“Játék időtartama”). A Játék időtartamán belül 1 Fődíj és 8 további nyeremény kerül meghatározásra 1 sorsolással a 16-os pontban foglaltak szerint

6. A Játékban részt vehet (az lehet „Játékos”), aki minimum 1 (egy) darab Mastercard® vagy Maestro® bankkártyával (amelyen a Játékos neve van feltűntetve) rendelkezik és;
• ellátogat a www.mastercard-kedvezmenyek.hu weboldalra (“Weboldal”) - vagy letölti a Google Play vagy Apple Store áruházból (amennyiben ott az applikáció a játék időtartama alatt elérhető, illetve kompatibilis a Játékos készülékével) a Priceless Specials elnevezésű applikációt hordozható okos készülékére (“Applikáció“) és telepíti, majd elindítja azt a készüléken - és legkésőbb a Játék végezetéig kitölti a MASTERCARD PRICELESS SPECIALS kedvezmény-programban való részvételre vonatkozó regisztrációs űrlapot (azaz sikeresen regisztrál a PRICELESS SPECIALS kedvezményprogramba), amelynek során megadja a következő személyes adatait:
• vezetéknév, keresztnév, neme, születési év, mobiltelefonszám (opcionális), irányítószám, legalább egy Mastercard® vagy Maestro® kártya (amelyen a Játékos neve van feltüntetve) száma, e-mail cím, (a weboldalon, illetve Applikációban a belépéshez használandó) jelszó, két biztonsági kérdés és válasz; és
• a Weboldalon, vagy az Applikációban (amennyiben az elérhető) a nyereményjáték aloldalon a megfelelő jelölőnégyzetek kipipálásával elfogadja a Játékszabályzatot és a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt, valamint hozzájárul a megadott adatainak az Adatvédelmi Nyilatkozatban írtak szerinti kezeléséhez. Amennyiben olyan felhasználó venne részt a Játékban, aki már korábban regisztrált a Programba, úgy csak ebben a pontban foglaltakra (Játékszabályzat elfogadása), valamint az alábbi lépésekre van szükség a Játékban való részvételhez.

A MASTERCARD PRICELESS SPECIALS kedvezményprogramra vonatkozó, a Weboldalon, illetve az Applikációban történő regisztrációval és a Játékban való részvételre vonatkozó feltételek elfogadásával a játékos részvételi szándékát kifejezetten kinyilvánítja (elfogadva az adatkezelési szabályzatot), feltöltött adatai összességében képezik a ”Pályázatot”.

A nyereményjátékban való részvétel további feltételei:
• A sorsoláson azok a játékosok vehetnek részt, akik a promóciós időszakban (Játék időtartama alatt) a Weboldalról, vagy az Applikációból (amennyiben az elérhető) letöltenek és beváltanak legalább 1 db Notebook.hu kupont, azaz a letöltött kupont beváltják a Notebook.hu üzletében vagy a www.notebook.hu weboldalon keresztül, attól függően, hogy a kupon mely beváltás tipusra szól, és a vásárlást Mastercard® vagy Maestro® bankkártyával intézik, továbbá bolti vásárlás esetén a vásárlást igazoló nyugtán található AP számot (AP vagy A jelölést követő numerikus karakterek, pl. A03112345), valamint a nyugtaszámot és a vásárlás időpontját (dátum, óra, perc), valamint a vásárlás helyét (a legördülő választéklistából kiválasztva) a Weboldal vagy az Applikáció (amennyiben az elérhető) speciálisan erre a célra kialakított felületén keresztül hiánytalanul és hibátlanul regisztrálják (feltöltik). Online vásárlás esetén feltöltendő adatok a Weboldal vagy az Applikáció (amennyiben az elérhető) speciálisan erre a célra kialakított felületére: számla/nyugta száma, vásárlás pontos időpontja (dátum, időpont) és helyszíne az üzlet/webshop nevének megnevezésével.
A nyeremények sorsolásán a Játékos - a beváltott kuponok számától függően - annyi eséllyel pályázik, ahány vásárlási adatot feltöltött az adott sorsolásra szóló meghatározott időtartamon belül. Abban az esetben, ha a Játékos több Pályázatot kíván leadni, az alábbi szabályok érvényesek:
• Minden Pályázatnál külön blokkon kell szerepelnie a vásárlásnak és a vásárláshoz kapcsolódó kupon beváltásnak, amelyet MasterCard® vagy Maestro® bankkártyával egyenlítenek ki. Azaz egy vásárlás hiába tartalmaz 2 kuponbeváltást 2 termékre, ez akkor is egy feltöltésnek, egy pályázatnak – és így egy esélynek – minősül. • Az egyes blokkok adatait külön Pályázatban kell beküldeni.
• A Pályázat érvénytelen, amennyiben két vásárlás között nem telik el legalább 1 perc, azaz a vásárlásokat igazoló blokkokon szereplő időpont (óra, perc) minimum 1 perc különbséget kell, hogy mutasson (azok nem egyezhetnek meg).
• Egy vásárlás magában foglalja a nyereményjátékban részt vevő kuponok bármelyikének beváltását.

A Promócióban kizárólag azon vásárlást igazoló blokkokkal (illetve nyugtával/számlával) lehet pályázni, amelyen beazonosítható a vásárlás helye és a beváltott kedvezmény kupon, a „gyűjtő” megjelölést tartalmazó blokkok, céges számlák a játékból kizárásra kerülnek. Részvételi feltétel és előírás tehát, hogy az adott vásárlás magába foglalja a Promócióban részt vevő kuponok beváltását, azaz látható, hogy az adott kupon a vásárlás keretében szabályosan beváltásra került.
Egy vásárlási adat csak egy pályázatnak felel meg, és kizárólag egy nyereményre lehet vele pályázni e nyereményjátékon belül. Abban az esetben, ha több promóció/nyereményjáték fut egyszerre a Weboldalon, illetve az Applikációban, úgy egy vásárlássál, illetve kuponletöltéssel, beváltással, vagy vásárlási adat feltöltéssel (ami az adott promócióban/nyereményjátékban releváns feltétel) jelen Játékon kívül más promócióban/nyereményjátékban is lehet pályázni, amennyiben a másik promóció/nyereményjáték azt nem zárja ki.

7. A Játékosnak a Játék végéig, és a nyeremények átadásáig meg kell őriznie a vásárlást igazoló eredeti blokkot/nyugtát/számlát, amely alapján Pályázatot adott be.

8. Szervező a nyeremények átadását megelőzően jogosult ellenőrizni különösen, hogy a nyertes megfelel-e Játékszabályzat minden rendelkezésének. Ha a nyertes Játékos által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, vagy ha a regisztráció időpontjában nem töltötte be 18. életévét, vagy ha a regisztráció idejében a kártya nem volt érvényes, úgy a Szervező nem fogadja el nyertesnek az adott Játékost és jogosult őt a Játékból kizárni.
A nyeremények átvételére a nyertesek legkésőbb az értesítést követő 30 naptári napon belül jogosultak. Amennyiben a nyertes a megadott határidőn belül nem veszi át nyereményét, úgy az sikertelen kézbesítésnek számít, amivel kapcsolatban Szervező és Lebonyolító mindennemű felelősséget kizár (lásd 18. pont).

9. A Játékban a Fődíj és a további nyeremények sorsolásán kizárólag a hiánytalanul és hibátlanul kitöltött, valós adatokkal szereplő Pályázatok vesznek részt. A Programban minden magyarországi bank által kibocsátott érvényes Mastercard® és/vagy Maestro® bankkártya részt vehet. Egy Játékos több bankkártyájával is részt vehet a Programban. A nyereményjáték időtartama alatt egy Játékos - a kártyák számától függetlenül - összesen legfeljebb 1 db nyereményt nyerhet (függetlenül attól, hogy ez fődíj, vagy további nyeremény-e). Amennyiben egy adott személy véletlen (Pl.: technikai hiba folytán) több nyereményre kerülne nyertesként kisorsolásra, úgy csak az első (időben) sorsolás tekintetében minősülhet jogosult nyertesnek, a további sorsolásoknál kizárásra kerül.

10. A személyes adatok védelmét a Szervező a Játékszabályzat részét képező Adatvédelmi Nyilatkozatban (34. pont) leírtak szerint biztosítja. Kérjük, hogy mielőtt elfogadja a jelen Játékszabályzatban írt valamennyi feltételt, ismerkedjen meg a Szervező adatvédelmi gyakorlatával (lásd 34. pont). Az a Játékos, aki megpróbálja megkerülni ezeket a szabályokat alternatív, hamis, vagy félrevezető adatok használatával, kizárásra kerül a Játékból. A Pályázatokkal kapcsolatban a Szervező saját belátása szerint dönthet arról, hogy a Játékszabályzatban megjelölt mely indok alapján nem fogadja el a Pályázatot.

11. Kereskedők, fogyasztói csoportok vagy harmadik személyek csoportos részvétele a Játékban tilos. Amennyiben a Lebonyolító vagy a Szervező által valószínűsíthető, hogy egy résztvevő (számítógépes) manipulációt használ annak érdekében, hogy ezt a feltételt megkerülje, például parancs file-t vagy brute force eljárást vagy bármilyen más automatizált eszközt, ezen személy a Játékban való részvételből kizárásra kerül és nyereményre nem jogosult.

12. Azon résztvevőket, akik helytelen adatokkal vagy más nevében, illetve más e-mail címével vesznek részt a Játékban, Szervező saját döntési jogkörében kizárhatja a Játékból. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail postafiókot vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező és Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező és Lebonyolító bármely nyeremény bármely hibájáért mindennemű felelősségét kizárja.

13. A Weboldal, vagy az Applikáció működését számos, a Szervező befolyásán kívül álló tényező is érintheti, ezért Szervező és Lebonyolító a Weboldal és az Applikáció folyamatos, zavartalan használatát nem tudja garantálni. A Szervező és Lebonyolító a Weboldal és az Applikáció működési, és egyéb hibáival kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja.

14. Ha a résztvevő a regisztráció során bezárja a böngészőablakot vagy ha a kapcsolat bármely okból megszakad a kiszolgáló webhelyével (ideértve az Applikáció bezárását, abból kilépést, eszköz kikapcsolását, vagy egyéb hasonló eseményt), abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

15. Nem fogadható el, azaz érvénytelennek minősül az olyan Pályázat, amely hiányos (pl. hiányzó karakter, elírt szó, nem értelmezhető tartalom, „rosszindulatú üzenet”, ismételt beküldés), vagy amely a megadott beérkezési határidő után érkezett be. Az elküldés igazolása nem minősül a kézbesítés bizonyítékának. A Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal az elkésett, nem teljes, illetve a technikai vagy egyéb más ok miatt elveszett Pályázatokért.
A Lebonyolító a játékból érvénytelenség okán kizárhatja azt a pályázatot, amely e Játékszabályzatban írt feltételeknek, vagy azok bármelyikének nem felel meg. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Lebonyolítót és/vagy Szervezőt felelősség nem terheli. A Játékból kizárásra kerülnek azok a játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék. Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy Szervező, illetve a Lebonyolító fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kártérítést követeljen e játékosoktól.
A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, telefonszám elírása stb.) a Szervező és Lebonyolító, nem vállalnak felelősséget. A Szervező és a Lebonyolító nem érintettek a nyereményekkel kapcsolatos esetleges szavatossági, illetve jótállási igények érvényesítésében, ezzel kapcsolatosan minden felelősséget kizárnak, ezen igényeknek nem kötelezettjei.

Nyeremények, Nyertesek értesítése, Nyeremények átadása


16. A Pályázatok beérkezési határideje budapesti idő szerint 2018. március 18. napja 23 óra 59. perc (“Határidő”). A Játék időtartamán belül 1 Fődíj és összesen 8 db további nyeremény kerül meghatározásra 1 sorsolással, az e pontban foglaltak szerint, azaz a játék 2018. február 1. 0 óra 00 perctől március 18. 23 óra 59 percig tart.

A Játékot a Szervező bármikor jogosult visszavonni.

Nyeremények:

Fődíj
A nyereményjáték végét követően 2017. március 20-án kerül sor a Fődíj és a további nyeremények kisorsolására:

Fődíj:

1 db Apple iPhone 8 64 GB (MQ6G2GH/A) kártyafüggetlen mobiltelefon készülék:

Szín: asztroszürke
Apple A11 Bionic chip 64 bites architektúrával + beágyazott M11 mozgáskövető koprocesszor • 2GB • 64GB Flash Drive • 4.7" Multi-Touch Retina-HD (1334x750) érintőkijelző • Hátlapi kamera 12MP+4K videó • Előlapi kamera 7MP+FullHD videó • 4G/LTE • WiFi 802.11ac • Bluetooth 5.0 • Víz- és porálló • GPS • Touch ID ujjlenyomat-érzékelő • Barométer • Giroszkóp • Gyorsulásmérő • Közelségérzékelő • Fényérzékelő

Garancia: 12 hónap
További nyeremények:

1. számú további nyeremény, 1 db Xbox One X 1 TB KONZOL + Forza Motorsport 7 Microsoft Xbox One X 1 TB konzol • Ajándék Forza Motorsport 7 játékszoftver • 1 db Xbox One Fekete vezeték nélküli kontroller 2 db AA elemmel • 14 napos Xbox Live

Gold előfizetés • HDMI kábel • tápkábel Háttértér: 1TB

Garancia: 12+12 hónap

2. számú további nyeremény, 1 db Acer Swift 1 Notebook SF113-31-P6T9 (NX.GNMEU.002) Arany

Intel® Pentium® Processor N4200 (2M Cache, up to 2.5 GHz) • Operációs rendszer: Linux • 4GB DDR3/1600MHz • 128GB SSD • 13,3" FullHD (1920x1080) Acer Comfyview matt IPS LED FPR kijelző • Intel®HD Graphics 505 • HDMI • 1db USB 2.0 • 2db USB 3.0 • 1db USB-C • WiFi 802.11ac • Bluetooth 4.0 • SD kártyaolvasó • Webkamera (beépített)

Garancia: 24 hónap

3. számú további nyeremény, 1 db Huawei P10 (Dual SIM) 64 GB kártyafüggetlen mobiltelefon

Szín: kék

HiSilicon Kirin 960 Octa-Core (2.4GHz) • Android 7 (Nougat) • 5.1" Multi-Touch IPS-NEO (1080x1920) kijelző • 4GB memória • 64GB háttértár • Dual SIM • Ujjlenyomat-olvasó • A-GPS/GLONASS/BDS/GALILEO • Wireless LAN 802.11 a/b/g/n/ac (WiFi) • LTE • USB-C • előlapi kamera 8 MP • hátlapi dual kamera 20 MP + 12 MP, dual-LED

Garancia: 36 hónap

4-8. számú további nyeremények:, 5 db, egyenként 100.000- Ft értékű Notebook.hu ajándékutalvány (ajándékkártyán).

Az ajándékkártyára feltöltött összeggel birtokosa a feltöltött összeg erejéig tetszőleges számú alkalommal vásárolhat a Notebook.hu választékából, fizetéskor az adott vásárlásból a kívánt összeget levonja rendszerünk a kártya egyenlegéből.

Ha a megvásárolni kívánt áru(k) értéke magasabb, mint a kártyán rendelkezésre álló összeg, úgy a különbözetet más fizetőeszköz (készpénz, bankkártya, egyéb utalvány) segítségével kell/lehet megfizetni.

Egyéb rendelkezések:

Az ajándékkártya egyenlegével kapcsolatos információk a Notebook.hu üzleteiben és az ügyfélszolgálaton érhető el.

Az ajándékkártya tulajdonosának azt kell tekinteni, akinek a kártya a birtokában van, az ajándékkártya bárkire szabadon átruházható. A Notebook.hu a feltöltést követően a kártya tulajdonjogát semmilyen körülmények között nem vizsgálja, az ez irányú kérelmek teljesítését kizárja.

Az ajándékkártya a feltöltés dátumától 12 hónapig érvényes, a rátöltött összeg felhasználása az érvényesség ideje alatt lehetséges. Az érvényesség lejártát követően a kártya vásárlás ellenértékének kiegyenlítésére nem használható fel, a fel nem használt összeg visszatérítésére nincs mód. Az ajándékkártya egyenlege készpénzre nem váltható, bankkártyára nem utalható, másik ajándékkártya vásárlására nem fordítható, visszavásárlására nincs mód.

A Notebook.hu nem vállal felelősséget az ajándékkártya elvesztéséért, megrongálódásáért vagy megsemmisüléséért, nem tudjuk pótolni. Kérjük, a kártyát tárolja biztonságos helyen!

További részletek: Vásárlási utalvány szabályzat 2017.03.24

A Promóció teljes időtartama alatt összesen 1 db Fődíj és 8 további nyeremény, azaz egy darab fődíj és nyolc darab további nyeremény kerül kisorsolásra.

Minden egyes nyeremény csak és kizárólag az ott leírt ajándékokat tartalmazza. A sorsolás véletlenszerűen történik, gépi sorsolással. A nyeremény sorsolása közjegyző és egy - a Lebonyolító által kijelölt - kéttagú sorsolási bizottság jelenlétében történik. Összesen 1 Fődíj nyertes Pályázat és 8 db további nyeremény Pályázat kerül kisorsolásra a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással. A sorsolást a fődíj nyertesének kisorsolásával kezdi meg Szervező. A fődíj nyertese mellé 15 (tizenöt) darab tartaléknyertes kerül kisorsolásra, a további nyeremények tekintetében 10-10 db pótnyertes kerül kisorsolásra nyereményenként. A sorsolás helyszíne a Lebonyolító székhelye (1118 Budapest, Rétköz u. 31. fszt.1.). A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes által beküldött Pályázat érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül. Minden egyes nyeremény csak és kizárólag a leírtakat tartalmazza.

17. A Szervező a nyertes nevét (vezetéknév, keresztnév) a sorsolást követő héten teszi közzé a Weboldalon (illetve amennyiben az Applikációban erre technikai lehetősége megvan, úgy lehetőség szerint az Applikációban is – mely applikációban történő közzétételi lehetőség nem jelent kötelezettségvállalást Szervező/Lebonyolító részéről), valamint a Mastercard Magyarország Facebook oldalán, amelyhez valamennyi résztvevő a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul.
A nyertes Játékos értesítésére legkésőbb a sorsolást követő 4 munkanapon belül kerül sor a regisztráció során megadott e-mail címén. A nyertes Játékos köteles az értesítést legkésőbb az értesítést követő 4. munkanapon 16 óra 00 percig visszaigazolni egy e-mail válaszüzenetben, valamint köteles a Szervezővel felvenni a kapcsolatot annak érdekében, hogy a nyeremény átvételének helyét és idejét leegyeztesse. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül bármilyen oknál fogva nem igazolja vissza az Értesítést (az értesítés nem érkezik meg a Szervezőhöz) arra az e-mail címre válaszolva, melyről az értesítés érkezett, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és Szervező tartaléknyertest jelöl ki.

18. Amennyiben jelen Játékszabályzat alapján tartaléknyertes értesítése szükséges, úgy Lebonyolító, a 16. pont alapján a kisorsolt tartaléknyertesek közül sorrendben az elsőt, a regisztráció során megadott e-mail címén értesíti. A tartaléknyertes Játékos 4 munkanapon belül köteles visszaigazolni az értesítést e-mailen keresztül, azon az e-mail címen, amelyről az értesítés érkezett (Mastercardnyeremenyek@wonderduck.hu). Amennyiben a tartaléknyertes a fenti határidőn belül nem igazolja vissza az értesítést (tehát amennyiben a Lebonyolító a fent megadott határidőn belül nem kap visszaigazoló e-mailt a tartaléknyertestől), úgy a tartaléknyertes Pályázata kizárásra kerül a Játékból, aki így ezáltal nem lesz jogosult a nyereményre. Szükség esetén a sorban következő potenciális tartaléknyertes Játékost a sorban előtte álló tartaléknyertes Játékos (aki a nyereményre való jogosultságát elveszítette) számára érvényes - az értesítés visszaigazolására nyitva álló - határidő lejártát követő első munkanapon kell értesíteni. A tartaléknyertes Játékosnak 4 munkanapon belül kell visszaigazolnia az értesítést.

19. A nyeremény az értesítést követő 30 napon belül kerül átadásra, a nyertesekkel egyeztetett módon, vagy előzetes egyeztetést követően. A sikertelen átadásáért Szervező és Lebonyolító mindennemű felelősséget kizár, lásd 7. pont.

20. A nyeremények egésze vagy azok egy része sem készpénzre sem másra nem váltható át, ide nem értve azt az esetet, amikor a nyeremény kicserélése a Szervezőn kívülálló körülmények miatt válik szükségessé. Erre tekintettel a Szervező fenntartja annak a jogát, hogy belátása szerint az adott nyereményt egy másik azonos vagy nagyobb értékű nyereményre kicserélje. A nyeremények kapcsán az alábbiak is irányadóak: a Szervező és a Lebonyolító fenntartja a jogát, hogy az itt leírt nyeremények bármely elemét, összetevőjét, vagy részletét megváltoztassa, vagy törölje. Ebben az esetben a Szervező lehetőségei szerint helyettesítő nyereményt biztosít egyező/hasonló értékben, témában. Vis maior, vagy olyan objektív körülmény, esemény bekövetkezte esetén, melyre Szervezőnek vagy Lebonyolítónak nincsen teljes egészében ráhatása, programelmaradás/módosítás miatt a Szervező és a Lebonyolító minden ebből fakadó igényt elutasít, ezzel kapcsolatosan minden felelősséget kizár.

21. Eltérő rendelkezés hiányában a nyereményre nem vonatkoznak szavatossági jogok, így azt nem lehet kicserélni vagy az értékesítőnél visszaváltani.

22. Felek rögzítik, hogy a nyereményjáték az SZJA tv. 70. § (3) bekezdés d) pontja alapján egyes meghatározott juttatásnak minősül, ezért a nyertes magánszemélyek esetében a nyeremények átadása adókötelezettséget a magánszemélyeknél nem keletkeztet. A közterheket a Szervező köteles megfizetni.

23. A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzata kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A nyertes Játékos viseli a további esetlegesen felmerülő egyéb költségeket (pl. a nyeremény átvétele kapcsán esetlegesen felmerülő utazási költséget).

24. A Nyeremények értéke bruttó érték, melyek után a Szervező megállapítja, levonja és befizeti az adóelőleget a hatályos jogszabályok alapján, amennyiben az kötelező. A Szervező értesíti a nyertes Játékost a nyeremény után felmerülő SZJA fizetési kötelezettségről, melyet Szervező megfizet, és erről kibocsát egy igazolást nyertes Játékos részére, amelyhez a nyertes Játékosnak a nyeremény átvételét megelőzően a Szervező és a Lebonyolító rendelkezésére kell bocsátania személyes adatait (név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, adóazonosító jel, állampolgárság, személyigazolvány szám). Nyertes Játékos köteles a hatályos jogszabályok alapján, az így keletkezett jövedelmét a tárgyévi adóbevallásában a kiállított igazolás alapján feltüntetni.

25. A nyertes a nyereményt saját kockázatára fogadja el. A Szervező a nyereménnyel kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal. A nyeremény átadását követően a Szervező nem tartozik felelősséggel a nyeremény tekintetében, semmilyen rajta kívül álló körülménnyel összefüggésben. A nyertesre irányadó minden olyan irányelv, illetve általános szerződési feltétel, amely a nyeremény teljesítéséhez kapcsolódik. A nyereményhez kapcsolódó minden rendelkezés és feltétel a lehető legteljesebb mértékben átadásra kerül.

Általános rendelkezések26. A nyertes Játékost felkérjük, de nem kötelezzük, hogy további külön díjazás nélkül vegyen részt a Játékhoz kapcsolódó vagy abból eredő reklámozásban. Ez magába foglalja különösen, de nem kizárólagosan a reklámozás céljára felhasználható fénykép, illetve videófelvétel készítését. A Játékban való részvétellel a nyertes Játékos a Szervező részére visszavonhatatlanul és teljes mértékben hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező külön díjazás nélkül felhasználja, közzé tegye, nyilvánosan lejátssza, továbbítsa, kiállítsa és többszörözze többek között a Nyertes Játékos nevét, nyilatkozatait, videóit, hangját, interjúját, felvételeit, fényképeit vagy egyéb látható vagy hallható megjelenését vagy képmását, egészben vagy részben, önállóan vagy egyéb kapcsolódó anyagokkal, pl. szöveggel, fényképekkel vagy képekkel bármely médiumban (akár ismert, akár még nem létező) beleértve, de nem korlátozva az internetre vagy egyéb más elektronikus vagy közösségi média felületre, és bármilyen egyéb célra, így különösen reklámozásra, promócióra. A felhasználás nem korlátozott területileg, illetve a felhasználás módja, gyakoriságára, időtartama szempontjából. A felhasználás a Játékhoz vagy a Szervező termékeinek reklámozásához kapcsolódhat, illetve egyéb promóciós célra is kiterjedhet. A nyertes továbbá elismeri, hogy minden olyan anyag, amely a fenti jog alapján készül, a Szervező tulajdonát képezi.

27. A Szervező nem vállal felelősséget a Pályázat hiányosságával, hibáival kapcsolatban (például: helytelen név vagy lakcím, nem helyes vagy valótlan adat stb.), illetve a nyeremény olyan sikertelen vagy késedelmes kézbesítése miatt, amely a Szervezőn kívül álló okokból következett be.

28. Amennyiben megalapozottan feltehető, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt rendelkezéseket valamely résztvevő megszegte, abban az esetben a Szervező saját belátása szerint érvénytelenítheti az adott Nyereményt, illetve kizárhatja a Játékból a résztvevőt.

29. A magyar nyelvű verzió az irányadó a játékra, ha a Játékszabály több nyelven is elérhető.

30. A törvény által lehetővé tett legteljesebb mértékben sem a Szervező, sem a Mastercard sem a Mastercard-nak a Játékban résztvevő ügynökségei, sem a kupon kibocsátója nem tartoznak felelősséggel semmilyen olyan kárért, vagy veszteségért, amely a Játékhoz kapcsolódóan keletkezett.

31. A Szervező fenntartja valamennyi résztvevő, illetve nyertes azonosításához és adatainak valóságtartalmához kapcsolódó ellenőrzésének a jogát, továbbá a nyeremény átadásának megtagadáshoz, valamint a nyeremény visszavonására való jogot abban az esetben, ha alapos okkal feltételezhető az, hogy jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy bármely más olyan rendelkezést, amely a Játékban való részvétel feltételét képezi megszegték vagy amennyiben egy résztvevő tisztességtelen előnyökre tett szert a Játékban való részvétel során vagy csalárd módon nyert.

32. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor módosítsa, vagy a Játékot annak bármelyik fázisában lezárja, a Szervezőn kívülálló olyan okok esetén, amelyek miatt ez elkerülhetetlen. Azonban a Szervező megtesz mindent annak érdekében, hogy minimálisra csökkentse ennek hatását.

33. Jelen Játékszabályzatra a magyar jog az irányadó. A Játékkal kapcsolatos minden igény elévülési határideje 60 nap.

34. A Játékban való részvétellel a résztvevők a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket elfogadják, és azok kötelezőek rájuk nézve. Tudomásul veszik, hogy a feltételek kötelezőként való elismerése nélkül a Szervező el sem fogadta volna a Pályázatot.

35. Adatvédelmi SzabályzatA Szervező tiszteletben tartja az Ön személyes adatait. A jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó a Játék keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére. Személyes adatainak a Játék keretében történő gyűjtéséért és felhasználásáért a Digitáltech Europe Kft. felel, mint adatkezelő.
Jelen Adatvédelmi Szabályzat nem vonatkozik személyes adatainak a Szervező honlapjain, vagy csatornáin történő gyűjtésére és felhasználására, nem vonatkozik továbbá semmilyen, a jelen Játékot nem érintő Szervezőre vonatkozó információra vagy kommunikációra.
Játékban való részvételhez teljes joggal regisztrálnia kell magát a Priceless Specials weboldalon vagy az Applikációban és aktiválnia kell regisztrációját. Tájékoztatjuk, hogy a teljes jogú regisztráció során a következő adatokat kell megadnia a MasterCard, mint a program adatkezelője részére a Priceless Specials program adatkezelési szabályzata szerint, az erre kialakított regisztrációs felületen: vezetéknév, keresztnév, nem, születési év, mobiltelefonszám (opcionális), irányítószám, legalább egy Mastercard® vagy Maestro® kártya (amelyen a Játékos neve van feltüntetve) száma, e-mail cím, (a weboldalon a belépéshez használandó) jelszó, két biztonsági kérdés és válasz.

Részvétel esetén gyűjtött adatok a Szervező, mint adatkezelő által: vezetéknév, keresztnév, nem, születési év, mobiltelefonszám (opcionális), irányítószám, e-mailcím (ezen adatokat kizárólag a résztvevő önkéntes hozzájárulása alapján a MasterCard Europe SA részére adott kifejezett felhalmatalmazással a MasterCard Europe SA adja át a PLS rendszer adatai alapján a Játék szervezőjének).
Nyertesség esetén gyűjtött további adatok pedig postázási cím, személyigazolvány szám, adóazonosító jel, állampolgárság.
Az Ön által önkéntesen megadott személyes adatokat kizárólag a következő célokból kezeljük és használjuk fel: A Játék lebonyolítása, a nyertesek meghatározása és értesítése, a nyertesek nevének a Mastercard weboldalán és hivatalos Facebook oldalán történő közzététele, a nyertesek nyereményre való jogosultságának ellenőrzése, a nyeremény átadása, adózással és számviteli kötelezettségekkel kapcsolatos jogszabályi előírások betartása.
A játékban résztvevő, vásárlást igazoló nyugták AP számán kívül a nyugta azon információit is gyűjtjük, amelyek megerősítik a vásárlás tényét: nyugtaszám, dátum és pontos idő.

Az Ön által önkéntesen megadott személyes adatokat kizárólag a következő célokból kezeljük és használjuk fel: A Játék lebonyolítása, a nyertesek meghatározása és értesítése, a nyertesek nevének a Szervező e Szabályzatban meghatározott honlapján történő közzététele (kizárólag a vezetéknév, keresztnév, irányítószám) – a játék végétől számított 120 napig, azaz 2018.07.18-ig -, a nyertesek nyereményre való jogosultságának ellenőrzése, a nyeremény átadása. A játékban résztvevő, vásárlást igazoló nyugták AP számán kívül a nyugta azon információit is gyűjtjük, amelyek megerősítik a vásárlás tényét: nyugtaszám, dátum és pontos idő, fizetési mód, tranzakciós kód.
A Játékkal kapcsolatban gyűjtött személyes adatokat a Szervező és Lebonyolító munkatársain, illetve az adatkezelési cél teljesüléséhez és a játék megvalósításához nélkülözhetetlen személyeken kívül harmadik személyek nem ismerhetik meg.

Ezen felül megismerik a személyes adatokat, a Magyar Posta Zrt., valamint a sorsolás során eljáró közjegyző (Dr. Gáspár Edina Közjegyzői Iroda; székhely: H-1095 Budapest, Boráros tér 7. III. lph. 5. em. 11.) Megtesszük a megfelelő technikai, szervezési és fizikai intézkedéseket a személyes adatok védelme érdekében, különösen az adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülése, megsemmisítése, véletlen elvesztése, jogosulatlan megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala, az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az azokkal való visszaélés, illetve az adatok feldolgozásának bármely más jogellenes formája ellen.

Személyes adatait kizárólag a fenti célok megvalósulásához szükséges ideig kezeljük, de legfeljebb a Játék befejezését követően 120 napig. Ezen felül a Szervező a nyertesek regisztrációkor megadott adatait, valamint a nyereménye kisorsolásával és átvételével kapcsolatos adatokat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bek. alapján 2026.12.10.-ig őrzi meg. (utolsó sorsolástól számított 8 év).
Önnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok helyesbítését, törlését, zárolását vagy visszavonja bármely hozzájárulását az alábbi elérhetőségeken: mastercardnyeremenyek@wonderduck.hu vagy Wonderduck Agency Zrt., 1118 Budapest, Rétköz utca 31. fszt. 1. A kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül, írásban válaszolunk.
Bármely adataival kapcsolatos hozzáférési, helyesbítési vagy törlési kérését a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról rendelkezéseiben meghatározottak szerint teljesítjük. A jogszabály eltérő rendelkezésének kivételével, személyes adatainak Digitáltech Europe Kft. általi kezelése ellen szükségszerű és jogos indokból bármikor tiltakozhat. Továbbá a magyar adatvédelmi törvényben biztosított jogorvoslati joga alapján, az adatkezeléssel kapcsolatosan jogai érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; tel: +3613911400; fax: +3613911410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu) illetve bírósághoz fordulhat.
Ha Ön úgy dönt, hogy a továbbiakban nem szeretné azt, hogy a Digitáltech Europe Kft. a Játék során személyes adatait kezelje, illetőleg a hozzájárulását vissza kívánja vonni, kérésére töröljük a Játék résztvevői közül, személyes adatait anonimizáljuk valamint töröljük az Önre utaló hivatkozásokat.

Elérhetőségeink:
Postai úton: Wonderduck Agency Zrt., 1118 Budapest, Rétköz u. 31., Elektronikus levélben: mastercardnyeremenyek@wonderduck.hu e-mail címen

A Digitáltech Europe Kft. által szervezett nyereményjátékokhoz kapcsolódó adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-137573/2018.

A Játékban való részvétellel és a regisztráció során a megfelelő négyzet kipipálásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a jelen Játékszabályzatban és Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint kezeljük.
Budapest, 2018. január 31.

Szervező: Digitaltech Europe Kft.